Köpvillkor

Allmänt

BrandingPak.se säljer varor via internet till privatpersoner och företag. 

Beställning

Beställning görs på vår hemsida www.brandingpak.se. Om du har frågor kring hur du beställer är du välkommen att kontakta oss på info@brandingpak.se. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att namn och person- eller organisationsnummer registreras i vårt kundregister. Köparen gör bindande beställning och godkänner villkoren genom att digitalt acceptera offert och eventuell korrektur.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera ordrar om leverans av någon anledning inte kan ske, och om du har gjort flera beställningar förbehåller vi oss rätten att slå ihop dina ordrar och leverera dem i ett paket. 

Priser

Samtliga priser är styckepriser och anges i svenska kronor exklusive moms och frak. Eventuell fraktkostnad tillkommer, beroende på vilket fraktalternativ du väljer vid beställning.

Alla priser som anges på Brandingpaks webbplats gäller tillsvidare och kan när som helst utan avisering ändras. Ändringar kan ske till exempel på grund av valutakursändringar, råmaterialpriser, skatter eller felskrivningar.

Brandingpak.se reserverar sig för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på hemsidan. Vid eventuella felaktigheter förbehålls brandingpak.se rätten att korrigera detta i efterhand. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga ordrar.

Produktbilder och korrektur

Produktbilderna på hemsidan garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges och ska endast ses som en fingervisning. Visa produkter är delvis handgjorda och köparen ska därför alltid ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser i färg och storlek. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller oss rätten att ändra produktinformation och priser utan föregående avisering.

Den eventuella korrektur som köparen godkänner vid beställning ska ses som en fingervisning av slut resutltatet. Tryckets exakta storlek och placering garanteras ej.

Köparen måste noggrant gå igenom korrekturen och fastställa att allt stämmer med beställningen. Köparen ansvarar för att hitta eventuella fel i korrektur och att skrifligen meddela dessa till Brandingpak innan köparen godkänner korrektur och produktion startas. Köparen ansvarar för att alla uppgifter på korrekturet är korrekta som tex. färg, produkttyp, bild, logo, text etc. Brandingpak är inte ansvarig för fel som inte är rättade i ett godkänt korrektur.

Tryck och märkning

En del märkningsmetoder utförs helt eller delvis för hand. Detta innebär att köparen alltid ska ha hög acceptans för skiftningar och avvikelser gällande tryckets färg, storlek och placering.

Beroende på vilket material som graveras kan nyansen variera vid lasergravyr.

Exakt CMYK nyans kan aldrig garanteras och ska endast ses som referenser och inte givna färdigblandade färger. En färgreferens kan avvika från färdig produkt beroende på tex. olika bildskärmsinställningar, skrivare med mera.

Personuppgifter

I samband med din beställning och/eller kontoregistrering godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Informationen du lämnar om dig själv används av brandingpak.se och våra samarbetspartners för betalning och leverans. Vi garanterar att inga uppgifter om dig kommer att säljas eller föras vidare till tredje part. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att annullera ordrar som innehåller felaktiga personuppgifter eller där kunden har betalningsanmärkningar.

Copyright

Allt innehåll på den här webbplatsen, så som text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör brandingpak.se eller våra leverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

Frakt och leverans

Leveranstid anges för respektive produkt och räknas från den dag då köparen godkänner offert och betalning inkommit till Brandingpak, om inget annat överenskommits. Angivet leveransdatum är uppskattat och avvikelse kan förekomma.

När varan har lämnat vårt lager övergår leveransansvaret till fraktbolagen som levererar din order inom utsatt tid för valt fraktsätt. Brandingpak.se kan inte lämna någon förseningsgaranti för varor som inte finns i lager vid beställningstidpunkt eller för varor som lämnat vårt lager. Det betyder att den totala leveranstiden innan varan når dig kan bli längre än vad som anges som normalt för valt fraktsätt.  

BrandingPak ansvarar ej för förseningar orsakade av tredje parter som tex. Speditör eller att mottaren inte finns på plats vid leverans.

Till vissa delar av Norrland och till Gotland levererar tex. Posten, Schenker och DHL med en dags fördröjning, denna är inte inräknad i den beräknade leveranstid vi anger på hemsidan. Detta rör till exempel vissa orter med postnummer som börjar på 82-84, 86-89 samt 91-98.

Köparen ansvarar för att informera Brandingpak om leveransadressen är en privat adress. Detta gäller även företag skrivna på en privat adress.

Brandingpak har rätt att delleverera en beställning, om ej annat avtalats skrifligen.

Brandingpak kan inte garantera att speditör kontaktar mottagare inför leverans.

Köparen är ansvarig att kontrollera att rätt antal kollin levererats och notera samt dokumentera eventuella emballageskador innan godset kvitteras.

Betalning

Betalning för företag, privatpersoner och organisationer är förskott via bankgiro. Som kund förbinder du dig att betala inom utsatt tid för valt betalsätt. Betalning efter förfallodatum kan leda till dröjsmålsavgifter och ränta.

Returrätt

Då samtliga varor på brandingpak.se produceras specifikt för Köpare innebär det att alla ordrar alltid är bindande. Köpare har rätt att ansöka om annullering av Brandingpak och Brandingpak tar beslut utifrån det specifika fallet.

Inga returer mottages utan godkänd reklamation. Kontakta alltid kundtjänst innan retur. Kund ansvarar för eventuell fraktkostnad vid returnering av paket.

Reklamation

Reklamationer av felaktiga varor ska ske inom 5 arbetsdagar annars förrloras rätten att åberopa felet. Köparen ska kontakta Brandingpak skriftligen och reklamera fel som inte uppkommit under transport. Vid fel som uppkommit under transport, ska köparen vända sig direkt till transportören.

Köparen har inte rätt till någon annan kompensation än att en felfri vara ska levereras inom rimlig tid. Brandingpak är fri från ansvar för kostnader som uppstått för köparen vid försenad eller försenad leverans.

Vid godkänd reklamation ska hela leveransen returnerneras för att full kompensation ska kunna ges om inte annat har avtalats. Om produkter saknas så sker kompensering för den andel som returneras till Brandingpak. Köparen förbinder sig att inte returnera produkter innan Brandingpak givit sitt samtycke.

Annulering av beställning

Om en beställning eller avtal önskas annulleras av köparen innan leverans har skett så måste först ett godkännande inhämtas från Brandingpak.

BrandingPak har vid godkänd annullering rätt att debitera kostnader som dittills uppstått på grund av beställningen med ett minium på 900 kr per avtal.

Referensbilder

Genom beställning godkänner köparen att produkter som beställts används som digitala referenser på Brandingpaks webbplats eller i andra digitala medier.

Force majeure

Om fullgörande av Brandingpaks åtganden förhindras på grund av omständighet som Brandingpak inte kunnat råda över, så som exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, översvämning, naturkatastrof, terroristattack, krig, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande handels- eller valutarestriktioner, brist på transportmedel, allmän varubrist, inskränkningar i tillförseln av el- energi, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Friskrivningar

Brandingpak ansvarar inte för intrång i tredjemans immateriella rätt om Brandingpak har modifierat, skapat eller tillverkat produkten enlig köparens anvisningar eller enligt köparens skiss, ritning, modell, specifikation eller annan dokumentation från köparen. Köparen ska hålla Brandingpak skadeslös i den utsträckning BrandingPak åläggs ansvar gentemot tredje man för sådant intrång.

Brandingpak ansvarar inte för skada som produkten orsakar på fast eller lös egendom eller på person eller för följderna av sådan skada, om skadan inträffar efter risken för produkten gått över på kö̈paren. Köparen ska hålla Brandingpak skadeslös i den utsträckning Brandingpak åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada.

Tvister

Tvister mellan köpare och Brandingpak som inte kan nå överenskommelse ska avgöras i Lunds Tingsrätt.